Påmelding          Kampoppsett/Liveresultat          Priser          Banekart          Vèret i Hornindal          Foto frå cupen
Om oss
Steinar Bakka, Oddvar Espe og Gunnar Grodås fekk våren 1998 ideen om ei fotballturnering for gutter og jenter i Hornindal. 

I løpet av kort tid fekk dei med seg Knut Ove Grodås, Håkon Raftevold og Svein O. N. Solum i styret i Grodås Cup. Desse har saman med mellom anna Harald Vartdal jobba for å få til denne turneringa. 

Etter kvart som turneringa har økt i storleik, har det frivillige arbeidet økt i omfang. Vi har vore svært heldige så langt, og har hatt gleden av ein kjempegjeng som har stått på for turneringa desse 2-3 dagane. Når turneringa startar i juni har leiarane for dei ulike nemndene alt jobba i omkring eit halvt år med dette.
 
Styret
 
 
 
Styret fra venstre: Svein O. N. Solum, Gunnar Grodås, Steinar Bakka, Oddvar Espe og -  sjefen sjølv: Frode Grodås. Knut Ove Grodås og Thore Heggen var ikkje til stades da bildet vart teke. 
 
Kontaktpersonar
Styret i Grodås Cup består av følgjande personar: 
Steinar Bakka - Tlf. 90 93 71 09
Gunnar Grodås - Tlf. 91 31 94 91 
Knut Ove Grodås - Tlf. 95 19 84 34 
Oddvar Espe - Tlf. 48 10 87 22
Svein O. N. Solum - Tlf. 48 00 00 06
Thore Heggen - Tlf. 97 77 73 78
Viktig kontaktinfo
 For generelle opplysningar om cupen:
 Ring Steinar Bakka på tlf. 90937109


 For overnattingsspørsmål:
 Ring Nils Petter Lillestøl på tlf. 95016464


 Påmelding og kampoppsett:
 Ring Knut Ove Grodås på tlf. 95198434
 


Samarbeidspartnarar