Påmelding          Kampoppsett/Liveresultat          Priser          Banekart          Vèret i Hornindal          Foto frå cupen
Priser
Lagsavgift: Kr. 750,-  Gjeld alle lag i alle klassar.
A-kort: Kr. 650,- Deltakaravgift som inkluderer alle måltid, overnatting, aktivitetar og effekter. Gjeld klassane 10-14 år. 
B-kort: Kr. 200,- Deltakaravgift som inkluderer aktivitetar og effekter. Gjeld klassane 10-14 år. 
C-kort: Kr. 100,- Deltakaravgift som inkluderer aktivitetar og effekter. Gjeld klassane 6-9 år.  
D-kort: Kr. 500,- For foreldre og ekstra lagleder som følgjer laget. Gjeld klassane 10-14 år.

Ein leiar får gratis D-kort når laget bestiller A-kort. Gjeld kun klassane 10-14 år.
 
Betaling
Etter at laget er meldt på, må faktura for "Lagsavgift" betalast. Dette gjeld alle klassar.
Sjå "Fristar" på nettsida for betalingsfrist på Lagsavgifta. 
For utskrift av faktura, klikk på linken "Faktura" like etter at du har meldt på laget. Alternativt kan du logge deg på påmeldingsløysinga seinare og skrive ut fakturaen. 
Les "Påmeldingsguide" her

Etter at alle spelarar, lagleiarar og evt. foreldre/ekstra lagleiarar er registrerte i påmeldingssystemet, og det er bestilt tenester (Kort) til desse, må faktura for "Tjenester" betalast . 
Sjå "Fristar" på nettsida for betalingfrist på Tjenester.
Les "Påmeldingsguide" her.

Alle andre som skal vere med til Grodås som publikum, treng ikkje betale noko på førehand. Det er ingen inngangsbillett, men de må gjerne kjøpe matkupongar i Informasjonen, om de ikkje syter for mat sjølve. 

Bubil/Campingvogn
Vi har oppstillingsplass for bubilar og campingvogner som kan leigast for ei natt, eller heile helga. Prisane inkluderer vatn, straum og toalett.
Prisar:
Ei natt        kr. 100,-
Helg           kr. 200,-
Registrering/innsjekk og betaling skjer i informasjonen.      

Enkeltmåltid
Frukost                kr. 75,-
Lunsj laurdag      kr. 100,-
Middag laurdag   kr. 150,-  
Viktig kontaktinfo
 For generelle opplysningar om cupen:
 Ring Steinar Bakka på tlf. 90937109


 For overnattingsspørsmål:
 Ring Nils Petter Lillestøl på tlf. 95016464


 Påmelding og kampoppsett:
 Ring Knut Ove Grodås på tlf. 95198434
 


Samarbeidspartnarar