Påmelding          Kampoppsett/Liveresultat          Priser          Banekart          Vèret i Hornindal          Foto frå cupen
Frister
Frist for påmelding av lag.
28. mai 2018

Frister for bestilling av tenester og registrering av spelarar.
15. juni 2018  

Betaling
Faktura på lagsavgift må vere betalt innan 14 dagar etter påmelding, eller seinast 28. mai 2018.
Faktura på tenester (kort) må vere betalt innan 14 dagar etter bestilling, eller seinast 15. juni 2018.
Faktura skriv du ut sjølv i påmeldingssystemet. 
NB! Ta med kvittering på betalte avgifter. Dette lettar vårt arbeid og reduserer di ventetid.
Viktig kontaktinfo
 For generelle opplysningar om cupen:
 Ring Steinar Bakka på tlf. 90937109


 For overnattingsspørsmål:
 Ring Nils Petter Lillestøl på tlf. 95016464


 Påmelding og kampoppsett:
 Ring Knut Ove Grodås på tlf. 95198434
 


Samarbeidspartnarar