Påmelding          Kampoppsett/Liveresultat          Priser          Banekart          Vèret i Hornindal          Foto frå cupen
Innkvartering

Eat-Move-Sleep/Grodås Cup vil ordne innkvartering for alle lag som kjøper A.
Innkvartering vert på skulen/hallen, og i andre nærliggande lokaler i bygda, om nødvendig. 
Lokaler vert tilvist i informasjonen ved frammøte.

I samband med innkvartering gjeld følgjande reglar: 

- Sjekk rømmingsveg ved evt. brann

- Røyking og bruk av open eld er ikkje tillate inne på overnattingsstadane  

- Fotballsko skal takast på/av ved utgangen, også i idrettshallen og garderobar 

- Romma skal vera like ryddige når ein flytter ut som då ein flytta inn 

- Bruk bosskorgene 

- P.g.a. mulig plassmangel i garderobane bør spelarane byte om på overnattingsstadane 

- Ta kontakt med Informasjonskontoret for låsing av romma 

- Lagleiarar må ta vare på verdisakene til laget 

- ROSIGNAL: kl. 24.00 

- Lagleiar er ansvarleg for laget si framferd 

- Lagleiar og VAKT inspiserer overnattingsplassane før avreise 

Viktig kontaktinfo
 For generelle opplysningar om cupen:
 Ring Steinar Bakka på tlf. 90937109


 For overnattingsspørsmål:
 Ring Nils Petter Lillestøl på tlf. 95016464


 Påmelding og kampoppsett:
 Ring Knut Ove Grodås på tlf. 95198434
 


Samarbeidspartnarar